Karpal tünel sendromunun nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Karpal tünel el bileği hizasında bulunan bir kanaldır ve içerisinden parmakların hareketini sağlayan kasların tendonları ve median hudut geçmektedir. Karpal tünel sendromu bu tünel içerisinde median sonun sıkışmasıdır. Tıp lisanında tuzak nöropatisi olarak geçmektedir. Median hudut elde birinci üç parmağın ve dördüncü parmağın yarısının duyusundan ve hareketinden sorumludur. Uzman Fizyoterapist Leyla Altıntaş, karpal tünel sendromunun nedenleri, belirtileri, teşhisi ve tedavisi hakkında bilgiler verdi.