Siirt Üniversitesi KPSS 50 puan ile personel arıyor! Başvuru şartları neler?

Siirt Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü hususunun (B) fıkrası uyarınca 1 Veteriner Doktor, 1 Bilgisayar Teknisyeni, 1 Sıhhat Teknikeri, (Tıbbi Görüntüleme) 1 Elektrik Teknikeri, 1 Sıhhi Tesisat Teknikeri, 1 Laborant, 1 Ofis İşçisi, 2 Dayanak Çalışanı, (Temizlik Görevlisi) 16 Takviye Çalışanı, (Hayvan Bakıcısı) ve 6 Müdafaa ve Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 31 (otuz bir) kontratlı işçi alımı yapacak. En az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, tekrar beraberinden en az 50 KPSS puan şartı arıyor. İşte ilana ait merak edilen ayrıntılar….

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Siirt Üniversitesi işçi alımı müracaatları 8 Kasım 2022 tarihinde başlayıp 22 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar e-Devlet Kapısı üzerinden Siirt Üniversitesi – Meslek Kapısı Kamu İşe Alım ve Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden online müracaatlarını tamamlayabilecek. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A hususunda belirtilen koşulları taşımak,

3. Vazifesini devamlı yapmasına pürüz olabilecek rastgele bir sıhhat sorunu ve gibisi durumu bulunmamak,

4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,

5. Son müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

6. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak.

8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması,

9. Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

10. İlanın yayınlandığı tarihten evvel istenen evrak ve sertifikalara sahip olmak,

11. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Unsurunun (B) fıkrasında yer alan, ‘’Bu biçimde istihdam edilenler, hizmet mukavelesi asıllarına karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut kontrat periyodu içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyitek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.’’ kararına uygun olması.

RESMİ İLAN METNİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir