SPK bağışta bulunmak isteyen şirketler için düzenleme yaptı

Sermaye Piyasaı Şurası (SPK), zelzeleden etkilenen 10 ile bağış yapmak isteyen şirketlerle ilgili bir bilgilendirme ve düzenleme yayımladı.

SPK, mevcut mevzuatın yardım ve bağış yapılmasına ait düzenlemeleri gizli kalmak kaydıyla şu bilgilendirmeyi yaptı:

1.Bağış yapmak isteyen fakat genel heyetlerince belirlenmiş bağış fiyatı kâfi olmayan ve/veya hiç belirlenmemiş olan halka açık iştiraklerin;

a) İdare konseyi kararı ile varsa genel konsey kararında belirlenen hududu aşacak; bu türlü bir hudut belirlenmemişse, idare heyeti kararında öngörülecek meblağda bağış yapabilecekleri

b) İdare şurası kararı ile yapılacak bağış ve ödemelerin fiyatı ve bağış yapılan tarafın, Heyetin özel durumların kamuya açıklanmasına ait düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulması gerektiği,

c) Kelam konusu idare konseyi kararının yapılacak birinci genel şura toplantısında hisse sahiplerinin onayına sunulması gerektiği konularında bilgilendirilmelerine;

2. III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Asılları Hakkında Tebliğ’in 56. unsurunun birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan sonun hesaplanmasında, yatırım hizmet ve kuruluşlarına ait öteki düzenlemeler gizli kalmak kaydıyla, aracı kurumlar tarafından zelzele münasebetiyle yapılan bağışların dikkate alınmamasına;

3. Menkul değer yatırım iştirakleri, gayrimenkul yatırım iştirakleri ve halka açık teşebbüs sermayesi yatırım iştiraklerinin Konseyimizin halka açık şirketlere ait düzenlemelerine de tabi olmaları nedeniyle, anılan iştirakler için de (1) nolu maddede
belirtilen asılların geçerli olduğu konusunda kelam konusu şirketlerin bilgilendirilmelerine
karar verilmiştir.” (EKONOMİ SERVİSİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir