Yargıdan Atatürk Orman Çiftliği kararı: ‘Plan değişikliği yapılamaz’

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, AOÇ’de daha evvel farklı parsel ve adada Emniyet Hizmet Binası imaline ait plan değişikliğini iptal ettirmişti. Oda, birebir alanda farklı parselde plan değişikliği yapılınca bu durumu da yargıya taşıdı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Ankara 10. Yönetim Mahkemesi’nin AOÇ’de Emniyet Hizmet Binası üretimine ait plan değişikliğini iptal ettiğini bugün yazılı açıklama ile duyurdu. Tezcan Karakuş Candan, kararı şöyle kıymetlendirdi:

‘AOÇ uğraşımızda bize güç veriyor’

“Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, AOÇ’de talanda ısrar edenlerin peşini bırakmadık. AOÇ’de atılan her adımı titizlikle takip ediyoruz. Ankara 10. Yönetim Mahkemesi, 8619 ada 6,7,8 parsel sayılı taşınmazları kapsayan alanda ‘resmi kurum alanı (emniyet hizmet alanı)’ hedefli 1/10000 müdafaa gayeli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli müdafaa hedefli uygulama imar planı değişikliğini iptal etti. Böylelikle AOÇ’deki hukuksuzluk bir defa daha yargı kararıyla ortaya kondu. Peş peşe elde ettiğimiz hukuk zaferleri, kamu faydası ve AOÇ gayretimizde bize güç veriyor.

‘Dava konusu planlama kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır’

Atatürk Orman Çiftliği yerinin gelişimine katkı sağlayacak nitelikte ziraî yapılaşmalara imkan sağlayacak planlamaların yapılabileceği, getirilen emniyet hizmet alanı kullanımının bilhassa uyuşmazlık konusu alanın tarihi SİT statüsünün mevcut niteliği ile bağdaşmayacağı, bu kullanımın Atatürk Orman Çiftliği toprağının tarihi statüsünün korunup geliştirilmesine rastgele bir katkısının olmayacağı sonucuna varıldığından dava konusu planlama kararında bu tarafıyla hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

‘Karar münasebetinde bir kere daha kaçak saray’ın kaçaklığının altı çizilmiştir’

Yargının sarayı kaçak hale düşüren 1700 sayılı prensip kararı ile gerekçelendirmesi, Atatürk Orman Çiftliği alanlarında yürüttüğümüz bütünlüklü hukuk süreci için açısından büyük kıymet taşımaktadır. Karar münasebetinde bir kere daha Kaçak Saray’ın kaçaklığının altı çizilmiştir. Mahkeme daha evvel de tarihi SİT alanlarında kamu kurumu alanı yapılamayacağı münasebeti ile telafisi mümkün olmayan ziyanlar doğuracağı için yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Kelam konusu plan değişikliğinin iptal edilmesi, haklılığımızın tescilidir. Cumhurbaşkanlığının yeri Çankaya Köşküdür.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir